Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Для оформлення платних послуг в поліклініці необхідно надати ідентифікаційний код. Телефон запису на КТ +38(093) 249-78-21 для платних пацієнтів.

17.10.2023

Центральна поліклініка МВС України проводить електроміографічні дослідження

Методики ЕМГ

Поверхнева ЕМГ,

Голчаста ЕМГ (або просто ЕМГ),

Стимуляційна ЕМГ

Поверхнева (глобальна, нашкірна, або сумарна ЕМГ) — це метод реєстрації та вивчення біопотенціалів м'язів у спокої та за умовах їх активації шляхом відведення біоелектричної активності поверхневими електродами нашкірно над руховою точкою м'яза. Голкова (або локальна ЕМГ) — метод реєстрації та вивчення біоелектричної активності рухових волокон та рухових одиниць м'яза за допомогою голчастих електродів при їх введенні, у спокої, та при довільній активації м'язів.

Стимуляційна ЕМГ — метод реєстрації та вивчення біоелектричної активності м'язів та периферичних нервів, що викликається електричним стимулом. Стимуляційна ЕМГ включає визначення параметрів м'язової відповіді (М-відповіді), швидкості проведення імпульсу (ШПІ) по руховим і чутливим нервам. Комплекс із голчастої, стимуляційної та поверхневої ЕМГ поєднується терміном клінічна ЕМГ або електронейроміографія (ЕНМГ).

На сьогодні використання методу ЕМГ досить поширене в медичній практиці, а також у Кінезіології, біологічного зворотнього зв'язку, спортивної медицини. Це обумовлено можливістю даної методики вирішувати наступні діагностичні завдання:

Виявлення локалізації та поширеності ураження;

Визначення ступеня вираженості порушених функцій;

Визначення стадії та характеру патологічного процесу (денервація, реіннервація);

Контроль динаміки порушених функцій.

ЕНМГ дозволяє локалізувати поразку на 8 рівнях кортико-мускулярного шляху:

надсегментарний,

переднероговий,

корінковий,

рівень сплетення,

стовбур нерва,

терміналі нервових волокон,

нервово-м'язовий синапс,

м'язове волокно.

ЕМГ дає уявлення про характер ураження: демієлінізуючий (ураження мієлінової оболонки) або аксональний (ураження осьового циліндра).

Показаннями для проведення обстеження

Передньороговий рівень — БАС, аміотрофії;

Невральний рівень — травми сплетень, нервів, спадкові, токсичні соматогенні полінейропатії;

М'язовий рівень — м'язова слабкість, спадкові м'язові захворювання;

Ураження нервово-м'язового синапсу — міастенічні синдроми, міастенія, синдром Ламберта-Ітона;

Пацієнт із порушенням функції рухової одиниці: нейропатії, невропатії, міопатії.

Порушення супраспінального контролю: тремор, гіперкінези.

Протипоказань до проведення ЕМГ не виявлено, але є ряд обмежень: порушення шкірного покриву, обмеження при чутливих та вегетативних порушеннях, гостра фаза захворювання периферичної нервової системи.

(с) 2024

Запис до лікаря